هیچ واحد آموزشی مجاز به تفسیر مصوبه ستاد کرونا نیست

هیچ واحد آموزشی مجاز به تفسیر مصوبه ستاد کرونا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پاشایی در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم نظارت بر وضعیت سلامت مدارس، گفت: واحدی تحت عنوان کمیته سلامت در شورای مدرسه وضعیت بهداشتی و نحوه حضور دانش آموزان در مدارس را بررسی و در قالب مصوبه صورت‌جلسه کند.

وی با بیان اینکه جدیت و نظارت دقیق برای اینکه هیچ دانش آموزی از چرخه آموزش باز نماند لازم است، خاطرنشان کرد: الگوی بازگشایی مدارس فصل الخطاب مصوبه ستاد ملی کروناست.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت سلامت مدارس به جد مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد، گفت: نحوه حضور دانش آموزان در مدارس با نظارت واحدهای آموزشی و مصوبه شورای مدرسه دقیق مشخص باشد.

پاشایی با اشاره به اینکه هماهنگی بین بخشی لازمه پیشبرد اهداف و تحقق اهداف مجموعه است، افزود: با عنایت به بازه زمانی طولانی آموزش های مجازی و حضور دانش آموزان در منازل، برنامه ریزی و توجه ویژه به آسیب های اجتماعی مد نظر باشد.

منبع : مهر