واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هفته گذشته هیئت دولت، واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی درون و خارج از شهرک‌های صنعتی ساماندهی خواهند شد تا مدیریت صحیح ظرفیت‌ها بر مبنای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست با شفافیت انجام شود.

وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور دی ماه سال گذشته از برخی شهرک‌های صنعتی در حاشیه شهر تهران بازدید کرده بود و در این مدت، جلسات مختلفی در خصوص این مشکل در حوزه معاون اول، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، کمیسیون‌های تخصصی دولت و … برگزار شده بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مطابق مصوبه هیئت دولت، دستگاه‌های مرتبط موظفند ضمن ارائه دقیق آمار و موقعیت جغرافیایی این واحدها، وضعیت کنونی آن‌ها را براساس وظایف نظارتی خود مشخص و فرصت‌های استفاده نشده را با رویکرد تکمیل ظرفیت بر مبنای مجوزهای دریافت شده و توجه به ضرورت‌های جامعه، مدیریت نمایند.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از مزایای این مصوبه، ایجاد سامانه یکپارچه صنایع مستقر در تهران و پیرامون آن برای جلوگیری از افزایش غیرقانونی واحدهای صنعتی است که این هدف از طریق تصریح در تکالیف دستگاهی انجام می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: در تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی، اولویت های جامعه، تطابق با ضوابط استقرار صنایع و تکمیل زنجیره‌های تولید مدنظر قرار می‌گیرد.

منبع : مهر