واردات بنزین از روسیه تکذیب شد

واردات بنزین از روسیه تکذیب شد

واردات بنزین از روسیه تکذیب شد

اوجی وزیر نفت ضمن تکذیب واردات بنزین از روسیه گفت: سهمیه هیچ جایگاهی را کم نکردیم. در تمامی جایگاه‌های بنزین کشور عملیات سوخت‌گیری و سوخت‌رسانی انجام می‌شود.