وام ازدواج 200 میلیونی به چه کسانی تعلق میگیرد

وام ازدواج 200 میلیونی به چه کسانی تعلق میگیرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 از افزایش وام ازدواج تا حداکثر 200 میلیون تومان خبر داد.

وی گفته بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه وام ازدواج برای مردان کمتر از ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال هر یک ۱۰۰ میلیون تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.

زارع همچنین عنوان کرده وام ازدواج برای بقیه زوجین هر کدام ۷۰ میلیون تومان بوده و در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان می باشد.