واکنش کنعانی به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

واکنش کنعانی به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه «اروپا باغ است، بقیه جهان جنگل است!» در صفحه توییتر خود نوشت: استعاره باغ / جنگل برآمده از ذهنیت به غایت غیرقابل قبول استعماری است که به غرب حق تجاوز و اشغال می‌دهد. آن دوران به سر آمده است. جهان چندقطبی پشت در است.

وی تصریح کرد: اتحادیه اروپا یا باید واقعیات را بپذیرد یا همچنان در مسیر افول و محو شدن پیش خواهد رفت.

منبع : مهر