ورود به قرارداد تمام فوتبالیست‌های لیگ/لرزه براندام متخلفان افتاد

ورود به قرارداد تمام فوتبالیست‌های لیگ/لرزه براندام متخلفان افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که پیرامون قرارداد بازیکنان چند باشگاه رخ داد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از رئیس کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی خواسته است که تمامی قراردادهای باشگاه‌های لیگ برتری بررسی شود.

در نامه‌ای که از سوی حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خطاب به منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی با موضوع «درخواست بررسی تمامی قراردادهای باشگاه‌های لیگ برتر» نوشته شده آمده است:

«خواهشمند است دستور فرمائید کلیه قراردادهای ثبت شده از سوی باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل جاری نزد سازمان لیگ، از حیث رعایت مفاد دستورالعمل‌های ناظر بر قراردادها و سقف قراردادهای مصوب هیأت رئیسه محترم فدراسیون فوتبال از جمله در خصوص تعهدات کارگزاری و مالیاتی باشگاه‌ها، با قید فوریت در کارگروه تحت تصدی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت ملاحظه هرگونه تخلف احتمالی مراتب جهت بررسی به این کمیته بهمراه مستندات مربوطه ارسال گردد.

بدیهی است صرفاً شش فقره قرارداد مربوط به دادنامه صادره از سوی این کمیته علیه باشگاه سپاهان از شمول این مکاتبه خارج می‌باشد.»