ورود موکبهای حسینی برای شرکت در اربعین از گذرگاه عرعر عربستان

ورود موکبهای حسینی برای شرکت در اربعین از گذرگاه عرعر عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، منابع عراقی اعلام کردند که در اقدامی بی سابقه، نخستین موکب حسینی از گذرگاه مرزی عرعر از عربستان وارد عراق شد.

لشکر رزمی العباس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که میزبان و استقبال کننده از نخستین موکب های حسینی از گذرگاه مرزی عرعر میان عراق و عربستان بوده است.

طبق این بیانیه دو موکب از بحرین و عربستان به منظور شرکت در مراسم اربعین از طریق گذرگاه عرعر وارد عراق شدند.

در این بیانیه آمده است: این اولین بار در تاریخ این گذرگاه است که میزبان زائران ابی عبدالله الحسین(ع) است.

میثم الزیدی، فرمانده لشکر رزمی العباس و شماری از فرماندهان این لشکر، در مرز از خادمان این مواکب استقبال کردند.

منبع : مهر