وظیفه ما جهت دهی به استعدادهای نوجوانان است

وظیفه ما جهت دهی به استعدادهای نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی در اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات فضای مجازی نوجوان با بیان اینکه این جشنواره عرصه درخشش استعدادهای نوجوانان بوده است؛ گفت: همواره تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های مختلف برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های نوجوانان استفاده شود. تلاش می‌کنیم نوجوانان از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کنند و از تهدیدات فضای مجازی خود را برهانند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: وظیفه ماست که استعدادهای نوجوانان را در مسیر زندگی سالم و متعالی جهت دهی کنیم تا نوجوانان ما بتوانند استعدادها و ظرفیت‌های خود را به کمال برسانند.

خزعلی افزود: آثاری که به دبیرخانه رسیده است نشان می‌دهد که آینده درخشانی در انتظار نوجوانان ایرانی است.

وی با بیان اینکه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه‌هایی را در ۹ کارگروه ترتیب دیده است؛ گفت: بخشی از این برنامه‌ها در صنعت بازی، بخشی در تغذیه و بخشی در کتاب و محصولات فرهنگی است تا نوجوانان امروز ما بتوانند در همه زمینه‌ها در جهان پیشرو باشند.