وقوع آتش سوزی در فرودگاه بن گورین اسرائیل

وقوع آتش سوزی در فرودگاه بن گورین اسرائیل

به گزارش مهر، رسانه های صهیونیستی از وقوع آتش سوزی گسترده در نزدیکی فرودگاه بن گوریون در سرزمین های اشغالی خبر داده و اعلام کردند برخی از خانه ها تخلیه شده اند و همچنین تمام مسیرهای منتهی به این فرودگاه مسدود شده است.

هنوز اطلاعات بیشتری ر این رابطه منتشر نشده است.