«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد

«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد

به گزارش مهر، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره یازدهم مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشخص شد.

در نشست امروز «ولی اسماعیلی» به عنوان رئیس، «علی بابایی کارنامی» نایب رئیس اول و «سید کریم حسینی» به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.