ویژگی‌های بودجه 1400 شهرداری/ پیشنهاد اجتماعی‌ترشدن بودجه

ویژگی‌های بودجه 1400 شهرداری/ پیشنهاد اجتماعی‌ترشدن بودجه

به گزارش خبرنگار شهری فارس: مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره بودجه 1400 شهرداری اظهار داشت: توقع در خصوص اجتماعی‌تر شدن بودجه داشته‌ایم ولی با این حال عدم تصویب بودجه راه مناسبی برای تحقق دغدغه‌ها محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دغدغه اعضای شورای شهر در مورد بحث عدم تعریف منابع جدید درآمدی در بودجه سال آخر شوراها حائز اهمیت است گفت: نظام درآمدی شهرداری باید از این وضعیت خارج شود و اگر بودجه را تصویب نکنیم درآمد پایدار ایجاد نخواهد شد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: عدم تصویب بودجه سبب می‌شود که یک دوازدهم آن مورد توجه قرار گیرد و تعطیلی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه خواهد داشت بنابر این تصویب آن بسیار حائز اهمیت است.

فراهانی بیان داشت: در کمیته بودجه ارزش زمانی پول را در 1400 بر مبنای سال 95 محاسبه کردیم عدد بودجه افزایش یافته به دلیل تورم و ارزش زمانی پول برای تحقق بودجه حداکثر این قدرت را دارد البته بودجه 1400 حتی از بودجه سال 90 هم کمتر است.

وی با اشاره به اینکه در بودجه 1400 تفکیک بودجه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده گفت: پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 80 درصد بودجه سال 99 محقق شود که این موضوع در بخش شهرسازی انجام گرفته و مشکل درآمدی شهرداری عمدتا در مورد ردیف‌های درآمدی شرکتی بوده که کرونا بر آنها تأثیر گذاشته است.

انتهای پیام/