پاداش ویژه استاندار فارس به بازیکنان فجر شهید سپاسی شیراز

پاداش ویژه استاندار فارس به بازیکنان فجر شهید سپاسی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در دیدار با بازیکنان تیم فجر سپاسی افزود: برای مردم و به ویژه جوان‌ها ورزش به خصوص فوتبال اهمیت دارد و یکی از راه‌های پیشرفت جامعه این است که از تیم‌های ورزشی و آن هم تیم فوتبال حمایت کنیم چرا که جوانان فوتبال دوست هستند.

وی خطاب به بازیکنان فجر نیز گفت: شما افتخار دارید که با نام شهید عزیزی که روی تیم نام گذاری شده می‌کنید درحالیکه در کشور تیمی با این مشخصات ارزشی نداریم.

ایمانیه با بیان اینکه لازمه جوانی، انگیزه، انرژی و غیرت است، افزود: بطور یقین انرژی و غیرت شما هر مشکل و هر بن بستی را باز خواهد کرد.

استاندار فارس تاکید کرد: همچون گذشته از این تیم حمایت خواهیم کرد و برای هر برد پاداش ویژه پرداخت می‌شود.

منبع : مهر