پذیره‌نویسی صندوق اوراق دولتی با ساختار ETF در فرابورس

پذیره‌نویسی صندوق اوراق دولتی با ساختار ETF در فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر میثم فدایی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: صندوق اوراق مختص دولتی با ساختار ETF در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.

در ادامه این پیام آمده است: این نوع از صندوق‌ها صرفاً امکان خرید اوراق درآمد ثابت (با تمرکز بر اوراق دولتی) و سپرده بانکی دارد.

همچنین در این توئیتر اعلام شده است: اوراق درآمد ثابت دولتی و اسناد خزانه اسلامی بیش از ۷۵ درصد دارایی این نوع صندوق است.

 پذیره‌نویسی صندوق اوراق دولتی با ساختار ETF در فرابورس

منبع : مهر