پرداخت ۲۰۰ میلیون یوان برای خرید محموله واکسن سینوفارم

پرداخت ۲۰۰ میلیون یوان برای خرید محموله واکسن سینوفارم

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون یوان برای محموله دیگری از واکسن سینوفارم که از چین خریداری شده است، تأمین ارز و واریز شد.