«پرهیز از وعده‌های فریبنده»نقشه راه رهبرانقلاب برای انتخابات است

«پرهیز از وعده‌های فریبنده»نقشه راه رهبرانقلاب برای انتخابات است

به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت:« داشتن برنامه واقعی، پرهیز از سخنان و وعده های فریبنده و بدون پشتوانه فکری، جان کلام امروز رهبر معظم انقلاب خطاب به داوطلبان ریاست جمهوری بود و البته به مثابه نقشه راهی برای انتخابات پیش رو برای همه دست اندر کاران.»