پنج شهرستان استان قزوین از وضعیت قرمز خارج شدند

پنج شهرستان استان قزوین از وضعیت قرمز خارج شدند

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها از وضعیت شهرستان‌های استان قزوین به صورت دقیق و روزانه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با توجه به آخرین ارزیابی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا پنج شهرستان استان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های آبیک، البرز، بویین زهرا و تاکستان از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی کرونایی تغییر رنگ دادند، افزود: شهرستان آوج نیز در وضعیت زرد کرونایی قرارگرفت.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین اظهار کر: تنها شهرستان قزوین، کماکان در وضعیت قرمز قرار دارد و امیدواریم با همراهی اصناف و مردم و همچنین هم‎‌افزایی دستگاه‌ها شاهد بهبود وضعیت در این شهرستان نیز باشیم.

وی عنوان کرد: تغییر وضعیت در رنگ بندی شهرستان‌های استان به دلیل همکاری مردم، بازار و کسبه و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.

حبیبی در پایان یادآور شد: براساس ارزیابی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا، استان قزوین در جمع هفت استانی است که بیشترین درصد مراعات دستورالعمل‌های بهداشتی را داشته است.