پیش‌بینی سازمان برنامه از تحقق منابع بودجه ۹۹/ کمتر از یک سوم درآمد نفتی محقق می‌شود

پیش‌بینی سازمان برنامه از تحقق منابع بودجه ۹۹/ کمتر از یک سوم درآمد نفتی محقق می‌شود

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-01

فارس: سازمان برنامه و بودجه، عملکرد منابع و مصارف بودجه برای سال 99 پیش بینی کرد.

منابع سال جاری بیش از 571 هزار میلیارد تومان مصوب شد که سازمان برنامه و بودجه عملکرد آن را با لحاظ کردن 125 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه براساس مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 564 هزار میلیارد تومان و مصارف نیز بیش از 549 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. تفاوت منابع و مصارف بودجه امسال بخاطر تسویه تنخواه اخذ شده از بانک مرکزی در پایان سال است. با توجه به این ارقام،  98 درصد منابع پیش بینی شده در بودجه 99 محقق خواهد شد.

البته همانطوری که توضیح داده شد رقم تحقق 98 درصدی با درنظر گرفتن مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت برای انتشار اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه امسال بوده است. در نتیجه، میزان واقعی تحقق منابع 571 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه امسال، 439 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. به عبارت دقیق تر، صرفا حدود 77 درصد منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 99 محقق خواهد شد.

پیش بینی وصول منابع بودجه کل سال یک رویه مدیریتی بوده و معمولا به واقعیت نزدیک است و دید بهتری برای برنامه ریزی سال‌ بعد می‌دهد.

طبق پیش بینی سازمان برنامه و بودجه، میزان تحقق درآمدهای عمومی 89 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 23.5 درصد، واگذاری‌های دارایی‌های مالی با لحاظ کردن مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتشار اوراق مازاد، 112 درصد خواهد بود.

یکی از نکات جالب در بودجه 99، تحقق پیش بینی 14 درصدی فروش اموال منقول و غیر منقول در سال جاری است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که به پیشنهاد دولت، حدود 50 هزار میلیارد تومان از این محل، در قانون بودجه امسال دیده شده بود. در واقع، فروش اموال مازاد دولتی که یکی از ابعاد برنامه دولت برای اصلاحات ساختاری بودجه محسوب می‌شود، صرفا با هدف تراز کردن منابع و مصارف بودجه به صورت صوری توسط سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه 99 قرار گرفته است.

پیش بینی منابع عمومی بودجه سال 99- ارقام به میلیارد تومان
 عنوان قانون بودجه 99 پیش‌بینی عملکرد 99
منابع 571014 564000
درآمدهای عمومی 288799 257500
درامدهای مالیاتی و گمرکی 204519 195000
مالیاتی 179759 180000
گمرکی 24760 15000
سود سهام شرکت‌های دولتی 13585 13500
دو درصد شرکت‌ها  17640 7500
سایر درآمدها  53055 41500
واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای 107485 25300

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و

خالص گاز با سهم مناطق 

56940 18300
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 49545 7000
واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای  10000 0
واگذاری دارایی‌های مالی 174730 196200
منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی- تبصره 5 88000 88000
فروش سهام شرکت‌های دولتی  12000 46600
منابع صندوق توسعه ملی- بند ه تبصره4 41900 41900
منابع صندوق توسعه ملی- تفاوت 20 تا 36 درصد 30230 18000
سایر منابع واگذاری دارایی مالی 2600 1700
اوراق از محل مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی 0 125000
مصارف 571014 549200
هزینه‌ای 436032 429700
تملک دارایی سرمایه‌ای  87982 74000
تملک دارایی مالی  47000 45500

براساس جدول فوق، سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است صرفا حدود 32 درصد از درآمدهای 57 هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص گاز تا پایان امسال محقق شود.

بهترین عملکرد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی بوده که براساس مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد، پیش بینی می شود میزان تحقق آن به 114 درصد برسد.

مصارف بودجه نیز که متشکل از حقوق و دستمزد، طرح‌های عمرانی و بازخرید اوراق است نیز 96 درصد عملکرد خواهد داشت.

براساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه اعتباری بالغ بر 74 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهد کرد.

انتهای پیام/