پیمانکاران اضافه کار و تعطیل کار کارگران را بدهند

پیمانکاران اضافه کار و تعطیل کار کارگران را بدهند

به مهر، افشین حبیب زاده در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق کارگر مشخص است و با دریافت حدود ۴ میلیون تومان تنها می‌توان زنده ماند و نمی‌توان زندگی کرد.

وی افزود: متاسفانه پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری از پرداخت تعطیل کار، اضافه کار و غیره به کارگران خودداری می‌کنند.

این عضو شورای شهر ابراز داشت: از فردای روز پرداخت واریز حقوق فروردین بسیاری از کارگران اعلام کردند که همچنان حقوق سال گذشته را دریافت می‌کنند و اغلب آنها به دلیل ترس از بیکاری اعتراضی نیز نمی‌کنند.

حبیب زاده تاکید کرد: متاسفانه نظارت جدی در این زمینه وجود ندارد و در صورت ادامه این رویه نام پیمانکاران متخلف را منتشر می‌کنم.

وی عنوان کرد: در صورت ادامه این رویه نیز بر قرارداد رسمی کارگران با خود شهرداری اصرار خواهم کرد.