چالش‌های آموزشی در دوره کرونا توسط اساتید احصا می‌شود

چالش‌های آموزشی در دوره کرونا توسط اساتید احصا می‌شود

به گزارش مهر، جلیل دارا در جلسه تکریم و معارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌های فرهنگیان برادران استان تهران و تأسیس کانون و معارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌های فرهنگیان خواهران استان تهران افزود: دانشگاه فرهنگیان با توجه به جایگاه حساسی که در عرصه آموزش دارد می‌تواند نقش مهمی در پیگیری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف این سند ایفا نماید و این مستلزم به کارگیری اساتید متعهد، انقلابی و متخصص در این حوزه است.

وی ادامه داد: در این زمینه، کانون بسیج اساتید فرهنگیان در تهران باید یکی از اقداماتش رصد و پایش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد لذا مأموریت پیگیری موضوعات کلان حوزه تعلیم و تربیت بر عهده این مجموعه است.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران افزود: برای رسیدن به این اهداف باید راهکارهای مناسب اتخاذ کرد و پیش بینی شده است تا کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت با همت اساتید این دانشگاه تأسیس و فعال شود.

دارا یکی از مسائل اصلی امروز کشور در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت را آموزش در دوره کرونا دانست و اینکه آموزش‌های مجازی فرصت‌ها و چالش‌هایی ایجاد کرده است و مجموعه‌ای از اساتید فرصت‌ها و چالش‌های آموزشی در دوره کرونا را بررسی می‌کنند.

وی افزود: در این زمینه اساتید دانشگاه فرهنگیان باید پیشتاز باشند و با رویکرد حل مسئله به این موضوع بپردازند.