چهار میوه پرفروش در میادین ۴۰ درصد ارزان‌تر از مغازه‌ها

چهار میوه پرفروش در میادین ۴۰ درصد ارزان‌تر از مغازه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نرخنامه های این سازمان، انگور، سیب قرمز و زرد، پرتقال توسرخ و تامسون شمال، کیوی و نارنگی کینو میوه‌هایی هستند که در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با قیمتی بیش از ۴۰ درصد ارزان‌تر از میانگین نرخ‌های سطح شهر عرضه می‌شوند.

بر این اساس، در میان میوه‌های ذکر شده انگور با قیمت هر کیلوگرم ۱۴,۹۰۰ تومان و ۵۱ درصد اختلاف بیشترین تفاوت قیمت و موز با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۵۰۰ و ۱۳ درصد، کمترین تفاوت قیمت را با میانگین نرخ محصولات مشابه در سطح شهر دارند.

این گزارش می‌افزاید، پرتقال توسرخ با قیمت هر کیلوگرم ۱۵,۲۰۰ تومان و ۴۴ درصد، پرتقال تامسون شمال با قیمت هر کیلوگرم ۱۰,۲۰۰ تومان و ۴۳ درصد، کیوی با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۴۰۰ تومان، ۴۳ درصد، سیب زرد با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۸۰۰ تومان، ۴۱ و نیم درصد، سیب قرمز با قیمت هر کیلوگرم ۱۲۹۰۰ تومان، ۴۱ و نیم درصد و نارنگی کینو با قیمت هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان، ۴۰ درصد، دیگر محصولاتی هستند که در میادین میوه و تره‌بار بیش از ۴۰ درصد با میانگین قیمت محصولات مشابه در سطح شهر اختلاف قیمت دارند.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که انواع محصولات فرنگی نیز در میادین میوه و تره بار نسبت به میانگین قیمت محصولات مشابه ۳۰ درصد ارزان‌تر عرضه می‌شوند.

منبع : مهر