چگونه در برابر کرونا تاب آور شویم؟

چگونه در برابر کرونا تاب آور شویم؟

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-01

فارس: فاطمه صالح، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان مدیریت بحران تهران درباره افزایش تاب آوری در جامعه اظهارداشت: بر اساس یک پژوهش علمی انجام شده تنها راه حل اساسی مواجهه با بیماری کرونا و بحران ناشی از آن، تقویت همبستگی و انسجام محلی و ملی است، راهی که به سلامتی اکثریت و نه منافع اقتصادی اقلیتی از افراد جامعه می انجامد.

وی افزود:این پژوهش که با عنوان تحلیل دیدگاه حق زندگی شهری و مواجه با بحران ویروس کووید 19، در شماره پاییز فصلنامه تخصصی «دانش پیشگیری و مدیریت بحران» منتشر شده است نشان داد که تاثیرات بحران کرونا بر شرایط و کیفیت زیست مردم شهرها بطور کلی شباهت زیادی با هم داشته اند ولی بطور خاص تفاوت های زیادی میان شرایط زندگی شهری در دنیا وجود دارد که مبتنی بر شرایط موجود و سطح تاب آوری اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی شهرها داشته است. 

صالح افزود: در این فصلنامه همچنین مقاله هایی با موضوع شناسایى سبک هاى تصمیم گیرى مشتریان ماسک براساس مدل اسپرولز و کندال و مدیریت بحران و کاهش ریسک همه گیرى ویروس کرونا منتشر شده است.

وی گفت: موضوعات دیگری از جمله، کاربرد روش هاى اصلاح شده فازى و FEMA در ارزیابى ریسک تهدیدات انسان ساز در سامانه هاى آبى ، چهارچوب برنامه ریزی سرپناه جمعی موقت پس از سوانح طبیعی، تجزیه و تحلیل لجستیکی راه اندازى نقاهتگاه هاى مقابله با ویروس کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى و نگاهى بر دسترسى به اطلاعات از دید ذى نفعان مدیریت سوانح طبیعى در ایران… در این فصلنامه منتشر شده است.

صالح عنوان کرد: شماره و دوره این فصلنامه دوره 23، شماره 3 – شماره پیاپی 91، پاییز 1399 است که اطلاعات کامل مقالات آن در پایگاه اینترنتی نشریه به آدرس www.dpmk.ir  و پرتال سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به آدرس Tdmmo.tehran.ir  برای علاقمندان قابل دسترسی است.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان مدیریت بحران تهران گفت: فصلنامه تخصصی «دانش پیشگیری و مدیریت بحران» به صاحب امتیازی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مدیر مسئولی رضا کرمی محمدی و سردبیری دکتر مهدی زارع به صورت فصلنامه منتشر می شود.

انتهای پیام/