کاروان‌های نیکوکاری جوانان هلال‌احمر جایگزین اردوهای تابستانی شد

کاروان‌های نیکوکاری جوانان هلال‌احمر جایگزین اردوهای تابستانی شد

به گزارش مهر، محمد گلفشان به برگزاری کاروان‌های نیکوکاری با مشارکت جوانان داوطلب هلال‌احمر اشاره کرد و گفت: فعالیت این کاروان‌ها به این صورت است که جوانان از صبح در روستاها حاضر می‌شوند و تا بعدازظهر خدماتی را ارائه می‌کنند که هم اردو به‌حساب می‌آید و هم خدمت به روستاییان است.

وی افزود: در این اردوها، سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بسیج سازندگی و سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به‌صورت ثابت همکاری خواهد داشت.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر در خصوص واکسینه شدن جوانان داوطلب گفت: بیشتر جوانانی که در این کاروان‌ها حاضر خواهند شد، جوانانی هستند که به‌واسطه حضورشان در طرح ناظران سلامت تا ماه آینده واکسینه می‌شوند و با ایمنی بیشتر در این اردوها حضور خواهند داشت.

کاروان‌های نیکوکاری سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر از ابتدای تیر ماه به مدت یک روز و به شیوه اردوهای جهادی برگزار خواهد شد.