کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه آغاز شد

کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه آغاز شد

به گزارش مهر، نصراله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به کمبود سرانه فضای سبز در محله‌های مرکزی شهر تهران و استقبال شهروندان از احداث باغچه‌های محلی در محیط همسایگی افزود: نگاه مدیریت شهری ترویج مشارکت پذیری و ارتقای حس مسئولیت پذیری اجتماعی در بین شهروندان است که آنان در امور محله خود سهیم بوده و نقش آفرینی داشته باشند.
آبادیان در تشریح برنامه‌های انجام شده از سوی اداره آموزش شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی با مشارکت معاونت خدمات شهری و محیط زیست بیان کرد: استفاده از ظرفیت و مشارکت معاونت‌ها و ادارات در اجرای برنامه‌ها موجب هم افزایی و غنی شدن محتوای فعالیت‌ها می‌شود که در این برنامه تلاش شد از ظرفیت اداره فضای سبز منطقه و عوامل اجرایی نواحی منطقه برای بهتر شدن برنامه‌ها استفاده شود.

وی هدف از ایجاد بالکن سبز در محله‌ها را ارتقای نمای بصری ساختمان‌های دارای بالکن برای تلطیف نمای ساختمان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به پایین بودن تعاملات اجتماعی بین همسایگان اجرای چنین برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در بخش‌های آموزشی، ورزشی و مسابقه در فضای تعاملی بین شهروندان موجب افزایش حس تعلق محله‌ای خواهد شد که در نهایت تقویت تعاملات محلی را رقم می‌زند.