کاهش 47 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌ها/انجام 36 درصد پروازها در مهرآباد

کاهش 47 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌ها/انجام 36 درصد پروازها در مهرآباد

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-07-23

به گزارش خبرنگار اقتصادی تازه ترین ها، در شهریور ماه 99 نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه‌هاای کشور نسبت به شهریور 98 میزان 18 درصد کاهش داشته است.

بر اساس جداول و نمودارهای آماری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در ماه مذکور اعزام و پذیرش مسافر نسبت به شهریور 98 نیز 29 درصد کاهش داشته است.

در شهریور ماه 99 ارسال و پذیرش بار و پست 35 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در شهریور 99 پروازهای عبوری نیز نسبت به شهریور 98 با کاهش 56 درصدی مواجه بوده است.


سهم نشست و برخاست فرودگاهها در شهریور ماه 1399

* افزایش 1945 پرواز عبوری از فضای کشور در شهریور 99

در شهریورماه 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 10 هزار و 376 پرواز بود که نسبت به مرداد ماه که رقم 8 هزار و 431 پرواز بود، 1945 پرواز افزایش یافته است؛ البته در مقایسه با شهریور 98 که میزان پروازها 23 هزار و 511 پرواز عبوری بود شهریور امسال 13 هزار و 135 پرواز کاهش داشته است.

از ابتدای سال تا پایان شهریور 99 تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور 41 هزار و 25 پرواز بوده است.

* کاهش 35 درصدی نشست و برخاست‌ها در 6 ماه ابتدایی سال در 48 فرودگاه

همچنین در 48 فرودگاه زیرمجموعه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در مجموع با کاهش 35 درصدی نشست و برخاست‌ها در 6 ماه ابتدایی سال 99 نسبت به 6 ماه ابتدای سال 98 مواجه بودیم.

همچنین در 6 ماه ابتدایی امسال میزان اعزام و پذیرش مسافر 48 درصد نسبت به 6 ماه ابتدایی سال 98 کاهش یافته است. 

در بخش ارسال و پذیرش بار و پست میزان 53 درصد کاهش در 6 ماه ابتدایی سال 99 نسبت به 6 ماه ابتدایی سال 98 در 48 فرودگاه شرکت‌ فرودگاه‌ها داشتیم.

همچنین در 6 فرودگاه اختصاصی شامل کیش، عسلویه، چابهار، قشم، ماهشهر و ماکو میزان نشست و برخاست در 6 ماهه ابتدایی امسال 34 درصد کمتر از 6 ماهه ابتدایی سال 98 بود.

همچنین اعزام و پذیرش مسافر در این مدت با کاهش 40 درصدی و ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش 39 درصدی مواجه بود.

* کاهش 47 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌های کشور در 6 ماه ابتدایی سال

در مجموع در 54 فرودگاه کشور در 6 ماهه ابتدایی امسال نسبت به 6ماه ابتدایی سال گذشته با کاهش 35 درصدی در نشست و برخاست هواپیماها، کاهش 47 درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 52 درصدی در ارسال و پذیرش بار و پست مواجه بودیم.

انتهای پیام/ب