کدام خودروها در دور سوم سامانه یکپارچه عرضه می‌شود؟

کدام خودروها در دور سوم سامانه یکپارچه عرضه می‌شود؟

سپهر دادجوی توکلی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان برگزاری نوبت سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، اظهار کرد: کارهای برگزاری نوبت سوم فروش خودرو انجام شده و امیدواریم که این هفته اطلاعیه عرضه از طریق سامانه یکپارچه منتشر شود؛ بنابراین هنوز تاریخ دقیق عرضه نهایی نشده است.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت درباره اینکه چه خودروهایی در این دور عرضه خواهد شد، گفت: در این مرحله مازاد عرضه خواهیم داشت و احتمالاً چند خودروی جدید هم عرضه خواهد شد. در واقع دور سوم برای خودروهایی است که مازاد عرضه است که عمده آنها را نیز خودروهای مونتاژی تشکیل می‌دهد.

وی در خصوص حضور سایپا و ایران خودرو نیز تصریح کرد: تا جایی که اطلاع داریم در این مرحله این دو خودروساز حضور ندارند؛ پس از برگزاری مرحله سوم و تعیین تکلیف محصولاتی که مازاد است، در مورد مرحله بعدی و عرضه سایر خودروها تصمیم گیری می‌شود.