کدام مفاصل در کرونا بیشتر درگیر می‌شوند؟

کدام مفاصل در کرونا بیشتر درگیر می‌شوند؟

  • تاریخ انتشار : 1399-10-24

کرونا می‌تواند باعث ایجاد یا افزایش دردهای مفصلی و عضلانی شود؛ ممکن است این دردها از قبل باشد و زیادتر شود و یا ممکن است هیچ سابقه‌ای وجود نداشته باشد.

ef88e1358cc5e7983be808baf51a778c scaled - کدام مفاصل در کرونا بیشتر درگیر می‌شوند؟