کرونای انگلیسی به احتمال زیاد در کرمان در حال گردش است

کرونای انگلیسی به احتمال زیاد در کرمان در حال گردش است

نوذر نخعی در گفتگو با مهر در خصوص کرونای انگلیسی اظهار کرد: کرونای انگلیسی چندین تفاوت مهم با کرونای چینی دارد و قدرت سرایت نوع انگلیسی حدود ۱.۵ تا ۱.۸ برابر است و متأسفانه احتمال بستری و فوت بیماران هم به طور متوسط ۱.۵ برابر است.

وی با اشاره به اینکه احتمال درگیری کودکان و نوجوانان به ویروس کرونای انگلیسی بیشتر از نوع چینی است، افزود: این تفاوت‌ها به ما این نکته را گوشزد می‌کند که باید مراقبت‌هایمان برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا نسبت به گذشته بیشتر شود.

استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: برای تشخیص نوع کرونا (انگلیسی یا چینی) نیاز به دستگاه‌های تشخیصی بسیار مجهز است که بیش از ۹۰ میلیارد تومان قیمت دارند؛ آزمایش‌هایی که در استان کرمان انجام می‌شود فقط نشان می‌دهد که فرد به کرونا مبتلا شده است یا خیر و نوع ویروس را مشخص نمی‌کند.

نخعی با اشاره به اینکه گاهی تعداد اندکی از نمونه‌ها به صورت هدف دار به انستیتو پاستور تهران ارسال و چک می‌شود، افزود: بر اساس گزارشات وزارت بهداشت تعداد قابل توجهی از شهرهای کشور درگیر کرونای انگلیسی شده‌اند.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: در استان کرمان آزمایش مسجل در خصوص کرونای انگلیسی نداشتیم اما بر اساس شواهد بالینی کرونایی و گفته‌های پزشکان؛ موارد سرپایی کرونا در کودکان و نوجوانان زیادتر شده ضمن اینکه قدرت سرایت آن هم افزایش پیدا کرده است؛ بر این اساس شک زیادی داریم که کرونای انگلیسی در کرمان در حال گردش است اما قطعاً درصد آن در حال حاضر میزان این گردش بالا نیست.