کرونای برزیلی و هندی و آفریقایی در خوزستان مشاهده نشد

کرونای برزیلی و هندی و آفریقایی در خوزستان مشاهده نشد

فرهاد سلطانی در گفت‌وگو با مهر، با تأکید بر اینکه تاکنون کرونای برزیلی، هندی و آفریقایی در استان خوزستان مشاهده نشده است، به شلوغ بودن بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت اشغال تخت بالاست و درصد آن بین ۹۰ درصد تا ۱۰۰ درصد در حال نوسان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه فوتی‌های شبانه‌روز گذشته ۲۴ نفر هستند، از بستری بودن یک هزار و پنج بیمار در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد.

سلطانی، به بستری بودن ۳۱۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۱ شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی در خصوص کنترل مبادی ورودی استان خوزستان برای جلوگیری از ورود کرونای آفریقایی، هندی و برزیلی به این استان گفت: با کیت آزمایشگاهی مخصوصی این موارد کرونایی رصد می‌شوند؛ همچنین مبادی ورودی مرزها و فرودگاهی تحت کنترل هستند، هرچند که مرزها مسدود و فقط موارد خاص تردد دارند.