کسب مدال برنز جوادی در وزنه برداری قهرمانی آسیا

کسب مدال برنز جوادی در وزنه برداری قهرمانی آسیا

4522501 - کسب مدال برنز جوادی در وزنه برداری قهرمانی آسیا

مصطفی جوادی با حدنصاب مجموع ۳۶۴ کیلوگرم «۱۵۹ یک‌ضرب و ۲۰۵ دوضرب» ضمن کسب مدال برنز دوضرب، در مجموع نیز در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز وزنه‌برداری قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.