کشف ۴۰۰ میلیونی دستگاه ماینر غیر مجاز در جنوب تهران

کشف ۴۰۰ میلیونی دستگاه ماینر غیر مجاز در جنوب تهران

به گزارش مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس از نگهداری تعدادی دستگاه ماینر قاچاق در یکی از ساختمان‌های مسکونی در شهر ری مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که فردی در محل مسکونی لش و کابل کشی غیر مجاز به داخل آپارتمان، تعدادی ماینر در این ساختمان نگهداری و استخراج ارز می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ابراز داشت: پس از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی قضائی از این مکان بازدید و ۳ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش این دستگاه‌ها توسط کارشناسان ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.