کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۷۰۲ قلم عتیقه مربوط به دوره ساسانی در پایتخت کشف شد.

وی افزود: فردی با اجیر کردن همدستانش سعی داشت تا این سکه‌ها و ظروف را از کشور خارج کنند.

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: این سکه‌ها نخستین سکه‌هایی هستند که در ایران ضرب شده اند و روی برخی از ظروف تکه‌هایی از لباس که مربوط به همان دوره بوده، چسبیده شده است.

سردار رحیمی از دستگیری تمام اعضا این باند خبر داد و گفت: برخی از این اقلام آنچنان با ارزش و قیمتی هستند که کارشناسان نتوانسته قیمتی برای آنان تعیین کنند.

4013435 - کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

4013438 - کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

4013440 - کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

4013441 - کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

منبع : مهر