کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۷۰۲ قلم عتیقه مربوط به دوره ساسانی در پایتخت کشف شد.

وی افزود: فردی با اجیر کردن همدستانش سعی داشت تا این سکه‌ها و ظروف را از کشور خارج کنند.

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: این سکه‌ها نخستین سکه‌هایی هستند که در ایران ضرب شده اند و روی برخی از ظروف تکه‌هایی از لباس که مربوط به همان دوره بوده، چسبیده شده است.

سردار رحیمی از دستگیری تمام اعضا این باند خبر داد و گفت: برخی از این اقلام آنچنان با ارزش و قیمتی هستند که کارشناسان نتوانسته قیمتی برای آنان تعیین کنند.

کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

کشف ۷۰۲ شئ عتیقه‌ مربوط به دوره ساسانی در پایتخت

منبع : مهر