کشورهای جهان به دنبال «اقتدار غذایی» هستند

کشورهای جهان به دنبال «اقتدار غذایی» هستند

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در جلسه بررسی صلاحیت خود با اشاره به اینکه مجلس یازدهم حامی کشاورزان کشور بوده است اظهار امیدواری کرد این نگاه تا پایان مجلس ادامه پیدا کند.

وی اضافه کرد: کاری که مجلس یازدهم در تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک انجام داد یک درد ۴۰ ساله را در جامعه کشاورزی کشور بهبود بخشید. همچنین قانون امنیت غذایی که در دستور کار مجلس است بسیاری از چالش‌ها و مشکلات کشاورزان را برطرف می‌کند و بسترساز تحولات گسترده خواهد بود.

وزیر پیشنهاد جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشورها است، گفت: در همه دنیا تأمین غذای مردم برعهده دولت‌هاست و این مسئله در قانون اساسی کشورها نیز ذکر شده است و امنیت غذایی اولویت اول کشورها است و هیچ اولویتی بالاتر از آن برای دولت‌ها وجود ندارد.

کشورها به دنبال اقتدار غذایی هستند

ساداتی نژاد تصریح کرد: امنیت غذایی امروزه در دنیا از تأمین غذا به قدرت غذا ارتقا یافته و کشورها به دنبال اقتدار غذایی هستند.

وی اضافه کرد: بنابراین اقتدار غذایی همراه با اقتدار نظامی دو اولویت کشورهای جهان است و کشورها برای رسیدن به قدرت غذایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ساداتی نژاد با بیان اینکه برای رسیدن به قدرت غذا ما به اقتدار کشاورزی نیاز داریم گفت: باید ببینیم که در حال حاضر در ایران در چه وضعیتی قرار داریم.

وزیر پیشنهاد جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ظرفیت کشور در حوزه کشاورزی هم در منابع طبیعی و هم در منابع انسانی بی نظیر است، ادامه داد: ۸۴ میلیون هکتار مرتع، ۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۳۸ میلیون هکتار اراضی که شرایط کشت دارند و ۱۸ میلیون هکتار اراضی در حال کشت در کشور داریم. همچنین بخش کشاورزی ۱۹ درصد اشتغال و ۲۰ درصد سهم صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.

ساداتی نژاد اضافه کرد: ۴.۵ میلیون نفر بهره بردار در بخش کشاورزی فعال هستند. به عبارتند جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر یعنی یک سوم جمعیت کشور در بخش کشاورزی فعال هستند.

در حال تکمیل است…