کف سازی بورس برای صعود؟ / آخرین قیمت خودرویی ها مثبت شد

کف سازی بورس برای صعود؟ / آخرین قیمت خودرویی ها مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس با اصلاح ۲۵۰۶ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد رسید، شاخص کل نسبت به روزهای گذشته ریزش بسیار خفیفی را تجربه کرده و در انتهای معاملات امروز بسیاری از نمادها به وضعیت مثبت رسیدند که مهمترین آنها نمادهای خودرویی هستند.

ارزش معاملات خرد به میزان ۷,۰۶۵ میلیارد تومان بوده و ۲۲۵ مثبت و ۵۸ نماد صف خرید بودند، ۲۵۶ نماد نیز منفی و ۹۸ نماد نیز صف فروش بودند.

نکته مثبت معاملات امروز برآیند ورود و خروج پول هوشمند حقیقی بوده که به مثبت ۱۴۸ میلیارد تومان رسید، این شاخص در روزهای گذشته به شدت منفی بود که امروز بعد از چند روز اصلاح و ریزش به وضعیت مثبت رسید.