کمالوندی: ایران مقابل فشارهای سیاسی از حقوق خود کوتاه نمی‌آید

کمالوندی: ایران مقابل فشارهای سیاسی از حقوق خود کوتاه نمی‌آید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی چهارشنبه شب ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ درباره اقدام جمهوری اسلامی ایران در مقابل صدور قطعنامه در شورای حکام توسط کشورهای غربی گفت: قبلاً گفته بودیم که صدور قطعنامه اقدامی غیرسازنده است.

وی همچنین افزود: از امروز اقداماتی را که در چارچوب پادمان است آغاز کردیم. انتظار این است که کشورهای غربی بجای سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی و رویکرد فشار، راه تعامل و همکاری را در پیش گیرند. باید تجربه به آنها ثابت کرده باشد که ایران مقابل فشارهای سیاسی از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آید.

در قطعنامه پیشنهادی انگلیس، فرانسه و آلمان، علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب رسید به نسبت گذشته رأی کمتری به این قطعنامه داده شده است.

به طور مثال در موارد قبل ۳۰ و ۲۶ رأی به قطعنامه داده شده بود ولی این بار ۲۰ رأی به قطعنامه داده شده و علاوه بر رأی منفی چین و روسیه کشورهای زیادی از جمله عربستان سعودی از این قطعنامه حمایت نکرده‌اند.

بیانیه کشورهای همفکر و نیز بیانیه ایران، چین و روسیه در حمایت از ایران نشان می‌دهد که روند جهانی به گونه‌ای است که استفاده کشورهای غربی و آمریکا از این سازمانها هربار با حمایت کشورهای کمتری مواجه می‌شود.

یکی از نیات بانیان این قطعنامه کمک به رژیم صهیونیستی است تا برای چند صباحی هم که شده توجهات را از جنایات و نسل کشی این رژیم که مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری هم قرار گرفته است و بیداری جهانی را نیز نسبت به این جنایات ایجاد نموده است منحرف کند.