گازگرفتگی ۱۵ خانم در استخری در تبریز

گازگرفتگی ۱۵ خانم در استخری در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد رحمانی اظهار داشت: ۱۵ زن ساعتی پیش در استخری در تبریز دچار گازگرفتگی شدند.

رئیس اورژانس استان گفت: ۱۱ نفر از حادثه دیدگان به بیمارستان‌های امام رضا (ع)، سجاد (ع)، سینا و ارتش تبریز منتقل و چهار نفر هم سرپایی مداوا شدند.

وی افزود: علت این حادثه در دست بررسی است اما کارشناسان اورژانس مسمومیت این افراد با مونوکسیدکربن را محتمل می‌دانند.

حال عمومی این افراد مساعد گزارش شده است.

منبع : مهر