گاف تاریخی شبکه من‌وتو؛ سفر رهبر ایران به سیستان و بلوچستان!

گاف تاریخی شبکه من‌وتو؛ سفر رهبر ایران به سیستان و بلوچستان!

گاف تاریخی شبکه من‌وتو؛ سفر رهبر ایران به سیستان و بلوچستان!

وقتی دیدار پر شور مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی، اینگونه عوامل من‌وتو را عصبی و مجبور به گاف می‌کند.