گفت‌وگوی ماکرون و بایدن درباره روسیه، چین و غرب آسیا

گفت‌وگوی ماکرون و بایدن درباره روسیه، چین و غرب آسیا