گواهینامه استاندارد مدیریتی ایزو 45001 چیست؟

گواهینامه استاندارد مدیریتی ایزو 45001 چیست؟

گواهینامه استاندارد مدیریتی ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS)

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ یک گواهینامه بین المللی است که نشان می دهد یک سازمان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را پیاده سازی کرده است که مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ است. این استاندارد توسط سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) تدوین شده است و به سازمان ها کمک می کند تا خطرات ایمنی و بهداشتی در محل کار را کاهش دهند و محیط کاری سالم و ایمن برای کارکنان و بازدیدکنندگان ایجاد کنند.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ شامل الزامات زیر است:

 •  مدیریت ارشد باید به ایمنی و بهداشت شغلی متعهد باشد و مسئولیت کلی برای سیستم OHSMS را بر عهده داشته باشد.
 • سیاست ایمنی و بهداشت شغلی: مدیریت ارشد باید یک سیاست ایمنی و بهداشت شغلی تدوین کند که هدف آن کاهش خطرات ایمنی و بهداشتی و ایجاد محیط کاری سالم و ایمن باشد.
 • برنامه ریزی: سازمان باید برنامه هایی را برای تحقق اهداف و الزامات سیاست ایمنی و بهداشت شغلی خود تدوین کند.
 • اجرا: سازمان باید اقدامات لازم را برای اجرای برنامه های خود انجام دهد.
 • نظارت و اندازه گیری: سازمان باید سیستم OHSMS خود را برای اطمینان از کارایی آن نظارت و اندازه گیری کند.
 • اصلاح و بهبود: سازمان باید سیستم OHSMS خود را به طور مداوم برای بهبود آن اصلاح و بهبود دهد.

مزایای اخذ گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

اخذ ایزو ۴۵۰۰۱ مزایای زیادی برای سازمان ها دارد، از جمله:

 • کاهش خطرات ایمنی و بهداشتی
 • بهبود ایمنی و بهداشت شغلی
 • افزایش رضایت کارکنان: کارکنانی که در محیط کاری ایمن و سالم کار می کنند، معمولاً از رضایت شغلی بالاتری برخوردار هستند.
 • کاهش هزینه ها: پیاده سازی سیستم OHSMS مبتنی بر استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ می تواند به سازمان ها کمک کند تا هزینه های ناشی از حوادث و بیماری های شغلی را کاهش دهند.
 • افزایش رقابت پذیری: سازمان هایی که گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ دارند، از مزایای رقابتی نسبت به سازمان هایی که این گواهی را ندارند برخوردار می شوند.

کاربرد گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

کاربرد گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ برای سازمان هایی که می خواهند ایمنی و بهداشت شغلی در محل کار خود را بهبود بخشند، کاربرد دارد. این گواهینامه نشان می دهد که سازمان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) را پیاده سازی کرده است که مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ است.

در مجموع، گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ یک سرمایه گذاری ارزشمند برای سازمان هایی است که می خواهند ایمنی و بهداشت شغلی در محل کار خود را بهبود بخشند. این گواهینامه می تواند به سازمان ها کمک کند تا خطرات ایمنی و بهداشتی را کاهش دهند، ایمنی و بهداشت شغلی را بهبود بخشند، رضایت کارکنان را افزایش دهند، هزینه ها را کاهش دهند و رقابت پذیری خود را بهبود بخشند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ به شرح زیر است:

تمامی مراحل زیر توسط شرکت مشاوره بین المللی مهندسی هیوا انجام میگیرد :

۱. برنامه ریزی

در مرحله اول، سازمان باید یک برنامه ریزی برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) مبتنی بر استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ انجام دهد. این برنامه باید شامل موارد زیر باشد:

 • تعیین اهداف و الزامات OHSMS
 • ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی
 • طراحی و پیاده سازی کنترل های ایمنی و بهداشتی
 • آموزش کارکنان

۲. پیاده سازی

در مرحله دوم، سازمان باید سیستم OHSMS خود را پیاده سازی کند. این مرحله شامل موارد زیر است:

 • تهیه مستندات OHSMS
 • اجرای کنترل های ایمنی و بهداشتی
 • اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

۳. ارزیابی

در مرحله سوم، سازمان باید سیستم OHSMS خود را ارزیابی کند. این ارزیابی توسط مشاورین شرکت بین المللی مهندسی هیوا انجام میشود.

۴. صدور گواهینامه

در صورت موفقیت آمیز بودن ارزیابی، سازمان می تواند گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را دریافت کند. این گواهینامه نشان می دهد که سیستم OHSMS سازمان مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ است.

مراحل دقیق اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ ممکن است بسته به سازمان و عوامل دیگر متفاوت باشد. با این حال، مراحل کلی فوق معمولاً رعایت می شوند.

در اینجا برخی از نکات مهم برای اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ آورده شده است:

 • تعهد مدیریت ارشد: موفقیت پیاده سازی سیستم OHSMS به تعهد مدیریت ارشد سازمان بستگی دارد. مدیریت ارشد باید نقش رهبری را در این فرآیند ایفا کند و از منابع لازم برای پیاده سازی سیستم OHSMS اطمینان حاصل کند.
 • آموزش کارکنان: کارکنان باید در مورد سیستم OHSMS آموزش ببینند تا بتوانند نقش خود را در اجرای آن ایفا کنند.
 • ارزیابی ریسک: ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی یک گام اساسی در پیاده سازی سیستم OHSMS است. این ارزیابی به سازمان کمک می کند تا کنترل های ایمنی و بهداشتی مناسبی را برای کاهش ریسک های ایمنی و بهداشتی خود شناسایی کند.

در ادامه، هر یک از مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ به طور خلاصه توضیح داده شده است:

شایان ذکر است شرکت بین المللی مهندسی هیوا شما را از ابتدای مراحل برنامه ریزی تا اخذ گواهینامه ایزو همراهی میکند :

۱. برنامه ریزی

در مرحله برنامه ریزی، سازمان باید اهداف و الزامات OHSMS خود را تعیین کند. این اهداف باید با الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ مطابقت داشته باشد. سازمان همچنین باید ریسک های ایمنی و بهداشتی خود را ارزیابی کند و کنترل های مناسب را برای کاهش این ریسک ها طراحی و پیاده سازی کند. در نهایت، سازمان باید کارکنان خود را در مورد سیستم OHSMS آموزش دهد.

۲. پیاده سازی

در مرحله پیاده سازی، سازمان باید مستندات OHSMS خود را تهیه کند. این مستندات باید شامل سیاست ها، اهداف، فرآیندها و دستورالعمل های سیستم OHSMS باشد. سازمان همچنین باید کنترل های ایمنی و بهداشتی خود را اجرا کند و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را برای بهبود مداوم سیستم OHSMS خود انجام دهد.

۳. ارزیابی

در مرحله ارزیابی، سیستم OHSMS در سازمان توسط مشاوران حاذق بین المللی مهندسی هیوا ارزیابی شده و ممیزی داخلی انجام میشود. این ارزیابی شامل بررسی مستندات، مصاحبه با کارکنان و بازدید از محل کار سازمان است.

۴.صدور گواهینامه

در صورت موفقیت آمیز بودن ارزیابی داخلی، سازمان توسط شرکت صادر کننده گواهینامه ، ممیزی خارجی میشود، اگر عدم انطباق های مطرح شده از سوی شرکت صادر کننده گواهینامه ، جزئی باشد ، سازمان موظف است عدم انطباقها را اصلاح کند و پس از بررسی مستندات این اصلاحات ، گواهینامه صادر میگردد و شرکت می تواند گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را دریافت کند. این گواهینامه نشان می دهد که سیستم OHSMS سازمان مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ است.

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ معمولاً برای یک دوره سه ساله صادر می شود. در طول این ۳ سال سازمان با شرکت مشاوره استقرار سیستم های مدیریتی ایزوقرارداد نگهداری امضا میکند و حدود هر ۴ تا ۵ ماه یکبار سیستم توسط مشاور نگهداری میشود.

سالی یکبار قرارداد ممیزی مراقبتی برای سیستم از طرف سازمان صادر کننده گواهینامه الزامی میباشد. برای اینکه بتوانید در این ممیزی های سالیانه شرکت گواهی دهنده موفق باشید ، میتوانید از قراردادهای نگهداری شرکت های مشاوره استقرار سیستم های مدیریتی استفاده کنید.

پس از انقضای گواهینامه، سازمان باید مجدداً ارزیابی شود تا بتواند گواهینامه خود را تمدید کند.

*******

کاربرد گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ در صنایع مختلف چیست؟

 • صنایع تولیدی: صنایع تولیدی از جمله صنایعی هستند که به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود اهمیت زیادی می دهند. اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ می تواند به این صنایع کمک کند تا خطرات ایمنی و بهداشتی در محل کار را کاهش دهند و محیط کاری سالم و ایمن برای کارکنان خود ایجاد کنند.
 • صنایع خدماتی: صنایع خدماتی نیز مانند صنایع تولیدی باید به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود توجه داشته باشند. اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ می تواند به این صنایع کمک کند تا خطرات ایمنی و بهداشتی را در محل کار کاهش دهند و رضایت کارکنان خود را افزایش دهند.
 • صنایع ساختمانی: صنایع ساختمانی نیز از جمله صنایعی هستند که خطرات ایمنی و بهداشتی در آن ها زیاد است. اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ می تواند به این صنایع کمک کند تا خطرات ایمنی و بهداشتی را در محل کار کاهش دهند و از حوادث و خسارات مالی جلوگیری کنند.
 • صنایع نفت و گاز: صنایع نفت و گاز نیز از جمله صنایعی هستند که خطرات ایمنی و بهداشتی در آن ها زیاد است. اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ می تواند به این صنایع کمک کند تا خطرات ایمنی و بهداشتی را در محل کار کاهش دهند و از حوادث و خسارات مالی جلوگیری کنند.
 • صنایع معدنی: صنایع معدنی نیز از جمله صنایعی هستند که خطرات ایمنی و بهداشتی در آن ها زیاد است. اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ می تواند به این صنایع کمک کند تا خطرات ایمنی و بهداشتی را در محل کار کاهش دهند و از حوادث و خسارات مالی جلوگیری کنند.

هزینه استقرار الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ در سازمان ها

هزینه استقرار الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ در سازمان ها به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • اندازه سازمان: سازمان های بزرگ معمولاً هزینه بیشتری برای استقرار الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ نسبت به سازمان های کوچک تر پرداخت می کنند.
 • صنعت هر سازمان: صنایع مختلف الزامات متفاوتی برای ایمنی و بهداشت شغلی دارند. بنابراین، هزینه استقرار الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ در صنایع مختلف متفاوت است.
 • سطح بلوغ سازمان در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی: سازمان هایی که در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی سابقه خوبی دارند، معمولاً هزینه کمتری برای استقرار الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ پرداخت می کنند.

در مجموع، هزینه استقرار الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ در سازمان ها می تواند بنا به عوامل مختلف بسیار متغیر باشد.

در اینجا برخی از هزینه های کلی استقرار الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ در سازمان ها آورده شده است:

 • هزینه آموزش کارکنان: کارکنان باید در مورد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آموزش ببینند تا بتوانند نقش خود را در اجرای آن ایفا کنند.
 • هزینه تهیه مستندات: سازمان باید مستندات OHSMS خود را تهیه کند. این مستندات باید شامل سیاست ها، اهداف، فرآیندها و دستورالعمل های OHSMS باشد. 
 • هزینه اجرای کنترل های ایمنی و بهداشتی: سازمان باید کنترل های ایمنی و بهداشتی را در محل کار خود اجرا کند. این کنترل ها می تواند شامل تجهیزات ایمنی، آموزش های ایمنی و سایر اقدامات باشد. 
 • هزینه ارزیابی توسط سازمان صدور گواهینامه: سازمان باید توسط یک سازمان صدور گواهینامه معتبر ارزیابی شود تا گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را دریافت کند. 

زیر سازهای مورد نیاز در سازمان برای استقرار ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

زیرساخت های مورد نیاز در سازمان برای استقرار ایزو ۴۵۰۰۱ عبارتند از:

 • تعهد مدیریت ارشد: استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ باید با تعهد مدیریت ارشد سازمان همراه باشد. مدیریت ارشد باید نقش رهبری را در این فرآیند ایفا کند و از منابع لازم برای استقرار OHSMS اطمینان حاصل کند.
 • فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی: سازمان باید فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی مناسبی را در میان کارکنان خود ایجاد کند. این فرهنگ باید بر اهمیت ایمنی و بهداشت شغلی و مشارکت کارکنان در این زمینه تأکید داشته باشد.
 • آموزش کارکنان: کارکنان باید در مورد OHSMS آموزش ببینند تا بتوانند نقش خود را در اجرای آن ایفا کنند. آموزش کارکنان باید شامل آموزش های عمومی در مورد ایمنی و بهداشت شغلی و آموزش های تخصصی در مورد الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ باشد.
 • تهیه مستندات: سازمان باید مستندات OHSMS خود را تهیه کند. این مستندات باید شامل سیاست ها، اهداف، فرآیندها و دستورالعمل های OHSMS باشد. مستندات باید به طور واضح و مختصر تهیه شوند و به راحتی قابل دسترسی باشند.
 • کنترل های ایمنی و بهداشتی: سازمان باید کنترل های ایمنی و بهداشتی را در محل کار خود اجرا کند. این کنترل ها باید به طور موثر خطرات ایمنی و بهداشتی را کاهش دهند.
 • نظارت و اندازه گیری: سازمان باید سیستم OHSMS خود را برای اطمینان از کارایی آن نظارت و اندازه گیری کند. این نظارت و اندازه گیری باید شامل ارزیابی ریسک ها، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها باشد.
 • اصلاح و بهبود: سازمان باید سیستم OHSMS خود را به طور مداوم اصلاح کرده و بهبود دهد. این اصلاح و بهبود باید بر اساس نتایج نظارت و اندازه گیری انجام شود.