یک «خانم» ریاست کمیته برگزاری بازی‌های المپیک را عهده‌دار شد

یک «خانم» ریاست کمیته برگزاری بازی‌های المپیک را عهده‌دار شد

به گزارش مهر، به دنبال اظهارات زن ستیزی که «یوشیرو موری» رئیس پیشین کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو داشت و باعث برکناری وی از این سمت شد، «سیکو هاشیموتو» عهده دار این مسئولیت شد. 

Kyodo news در این زمینه با تاکید بر اینکه «سیکو هاشیموتو» به عنوان رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک انتخاب شده، آورده است: وی جای خالی رئیس کمیته برگزاری بازی های توکیو را پذیرفته و جانشین یوشیرو موری شده است که هفته گذشته در میان هیاهوی اظهارات جنسیتی استعفا داد.

هاشیموتو که پیش از این به عنوان وزیر در کمیته برگزاری بازی های المپیک فعالیت داشت در ملاقاتی که با «یوشیهیده سوگا» نخست وزیر کشور ژاپن داشت استعفایش را از این مسئولیت تقدیم وی کرد.

تجربه بین المللی، دانش در مورد المپیک و پارالمپیک و همچنین درک عمیق از برابری جنسیتی از معیارهای موردنظر برای انتخاب رئیس جدید کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو بود. با لحاظ کردن این معیارها و غربال کاندیداها توسط یک هیات هشت نفره خانم «سیکو هاشیموتو» به عنوان گزینه نهایی تایید شد.

به گزارش مهر، آنچه باعث کنار رفتن «یوشیرو موری» از ریاست سازمان برگزاری بازی های المپیک بود، اظهاراتی بود که وی علیه زنان مطرح کرده بود. موری اینگونه عنوان کرده بود که زنان زیاد صحبت می‌کنند و جلساتی که با حضور زنان عضو کمیته المپیک ژاپن برگزار می‌شد وقت زیادی می گیرد.

مطرح شدن این اظهارات موجب شکل‌گیری هجمه‌هایی علیه یوشیرو موری شد اگرچه وی بابت آنها عذرخواهی کرد اما در نهایت موجب کنار رفتنش از مسئولیتش شد.