۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌هاست/ احیای ۵۰ درصد واحدها در ۱۴۰۱

۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌هاست/ احیای ۵۰ درصد واحدها در ۱۴۰۱

صدیف بیک زده در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها، اظهار کرد: واحدهای راکد را شناسایی دقیق کردیم و با توجه به اینکه تمام واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و … را در دایره شناسایی قرار دهیم، طبق آخرین آمار ۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های کشور قرار دارند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: همچنین طبق آمار، بیشتری واحد تولیدی تحت تملک بانک کشاورزی قرار دارد؛ ۴۴۰ واحد توسط این بانک مورد تملک قرار گرفته که عموماً واحدهای تولیدی کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: دنبال این هستیم که امسال تا جایی که امکان دارد و فرد توانایی بازپس‌گیری واحد را داشته باشد، با روش اقاله واحدها را احیا کنیم؛ اقاله به معنای هماهنگی بین ذی‌نفع و بانک است تا از این طریق دوباره واحد تولیدی در اختیار ذی‌نفع قرار گیرد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: برنامه ما احیای کل واحدهاست اما اگر بتوانیم تا پایان سال ۵۰ درصد این واحدها را هم با روش اقاله، احیا کنیم به نقطه مطلوب نزدیک شده‌ایم.

منبع : مهر