۳۱۲۹ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۳۱۲۹ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۲۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۶۸۰ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۹۵۳ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۲۷ هزار و ۶۶۰ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۳ هزار و ۱۲۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع : مهر