۴۰۰ متقاضی مسکن ملی در استان سمنان زمین خود را دریافت کردند

۴۰۰ متقاضی مسکن ملی در استان سمنان زمین خود را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده صبح چهارشنبه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان سمنان در استانداری بیان کرد: بیش از یک هزار و ۴۰۰ متقاضی برای تحویل زمین و استفاده از ظرفیت قانونی جوانی جمعیت در استان تاکنون ثبت نام نمودند که رویه در این خصوص باید تسریع یابد.

وی افزود: تاکنون ۴۰۰ نفر از متقاضیان دریافت زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان زمین مسکونی خود را دریافت کردند.

معاون استاندار سمنان گفت: یکی از تکالیف و اولویت‌های کشور و استان، جوانی جمعیت است، در این حوزه نیاز به یک اقدام عملی و برنامه‌های اجرایی امری حائز اهمیت است.

ریواده افزود: فرهنگ سازی در حوزه جوانی جمعیت، افزایش نرخ فرزند آوری و ترویج خانواده پر جمعیت به صورت ویژه در دستور کار بوده و چابک سازی فرآیندها نیز در این حوزه باید انجام گیرد تا فرزند آوری به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان که عضو ستاد هستند، نسبت به اجرای تکالیف و وظایف تعیین شده خود در حوزه قانون جوانی جمعیت اهتمام ورزند، ابراز کرد: استفاده از مشوق‌های فرهنگی برای فرهنگ سازی در خصوص فرزند آوری در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت از دیگر مباحث دارای اهمیت است.