۴۷۰ واکسن کرونا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت

۴۷۰ واکسن کرونا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت

به گزارش مهر، سید کاظم فرهمند، با اشاره به اینکه کادر درمان بخش‌های مراقبت ویژه کرونایی که تاکنون مبتلا به کرونا نشده‌اند اولویت اصلی دریافت واکسن هستند، خاطر نشان کرد: در مرحله بعدی کادر درمان آی سی یو که در گذشته مبتلا به کرونا شدند اولویت بعدی دریافت واکسن هستند.

وی تصریح کرد: این واکسن در دو دوز به فاصله ۲۱ روز تزریق می‌شود که بعد از تزریق آخرین دوز به فاصله دو هفته از دوز دوم ایمنی زایی بالای ۹۱ و ۶ دهم درصد می‌دهد.

دکتر فرهمند با اشاره به اینکه بعد از کادر درمان ای سی یو، به ترتیب براساس میزان ارتباط با بیماران کرونایی این واکسن به سایر کادر درمان در بخش‌های مختلف تزریق می‌شود، عنوان کرد: بعد از کادر درمان که اولویت دریافت واکسن کرونا هستند به ترتیب سایر گروه‌های پر خطر نیز در اولویت دریافت واکسن قرار می‌گیرند.

قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه به جز این واکسن احتمال ورود سایر واکسن‌های تأیید شده از جمله واکسن کره‌ای به داخل کشور وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر از کادر درمان بخش ای سی یو واکسن دریافت می‌کنند و به زودی مرحله بعدی واکسن در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد.