۴ پروژه صنعت آب و برق در ۳ استان‌ بهره برداری می شود

۴ پروژه صنعت آب و برق در ۳ استان‌ بهره برداری می شود

به گزارش مهر به نقل از وزارت نیرو، از چهار پروژه آماده بهره‌برداری در دهمین پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، دو پروژه آبی در استان ایلام، یک پروژه سهم استان کرمانشاه و در استان هرمزگان نیز یک پروژه نیروگاهی افتتاح می‌شود. همچنین عملیات اجرایی احداث نیروگاه بخاری ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک هم در استان هرمزگان آغاز می‌شود.

طبق برنامه، در استان هرمزگان بهره‌برداری از واحد دو گازی نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات به ارزش ۳,۰۱۳ میلیارد تومان و عملیات اجرایی احداث نیروگاه بخاری سیریک به ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور آغاز می‌شود.

همچنین آبگیری سد کنجانچم (گلال ملک) و پروژه آب‌اندازی ۲۷۵۰ هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان در استان ایلام از دیگر پروژه‌های آماده افتتاح در روز پنجشنبه است.
بر این اساس، پروژه آب‌اندازی ۴۰۵۰ هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی با اعتبار ۵۲۵ میلیارد تومان در استان کرمانشاه، آخرین پروژه هفته دهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران است که قرار است به بهره‌برداری برسد.