۵۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۹۶ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۸۹۷ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۸۷۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۸۷۱ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۵ هزار و ۷۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع : مهر