۵۰ کودک کار به باغ کتاب رفتند

۵۰ کودک کار به باغ کتاب رفتند

به گزارش مهر، کاظم کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ در این خصوص گفت: ۵۰ کودک کار در گروه سنی پایین ۱۵ سال در اردوی علمی و تفریحی باغ کتاب حضور یافتند.

وی ادامه داد: این برنامه با هدف جذب کودکان کار در جامعه، نشاط، هویت بخشی، چسبندگی بین این قشر با بدنه اجتماع برگزار شد.

در این اردوی یک روزه تفریحی و علمی، کودکان کار ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف باغ کتاب و دریافت یک کتاب به عنوان هدیه به انتخاب خودشان، از باغ علم نیز دیدن کردند.

روز جهانی «مقابله با کار کودک» روزی است که برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه جلوگیری کار کودکان از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد شده‌است. این پیشنهاد نخستین بار در سال ۲۰۰۲ و پس از تصویب کنوانسیون حداقل سن کار (۱۹۷۳) و کنوانسیون بدترین شکل‌های کار کودکان صورت گرفت. هر ساله ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) بزرگ داشته می‌شود و هدف آن جلوگیری از کار کودکان به هر شکلی است.