۵ پروژه قطار حومه‌ای شهرهای جدید تکمیل و ساخته می‌شود

۵ پروژه قطار حومه‌ای شهرهای جدید تکمیل و ساخته می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا جعفری با یادآوری اینکه وظیفه اصلی شرکت عمران شهرهای جدید در کنار ساخت مسکن تأمین بخشی از خدمات زیربنایی و روبنایی است، گفت: قطار حومه‌ای اصفهان- بهارستان با ۱۵ کیلومتر طول به تعداد ۲ ایستگاه، پیشرفت فیزیکی ۵۲ درصدی دارد.

وی اضافه‌کرد: همچنین قطار حومه‌ای مشهد- گلبهار با ۴۰ کیلومتر طول و تعداد سه ایستگاه، دارای ۳۴.۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.

جعفری ادامه‌داد: قطار حومه‌ای تهران- پرند به طول ۱۹ کیلومتر با تعداد یک ایستگاه، با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه‌هایی است که توسط شرکت عمران شهرهای جدید در همکاری با شهرداری تهران در حال تکمیل است.

وی بیان‌داشت: قطار حومه‌ای تهران- پردیس در حال انطباق مطالعات با ضابطه ۷۷۷ و اخذ شورای‌عالی ترافیک است. بر اساس پیش‌بینی‌ها در این مسیر نیز ۲ ایستگاه در نظر گرفته شده و طول این مسیر ریلی بین پایتخت و شهر جدید پردیس ۲۰ کیلومتر است.