قیمت خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ، ۱۰:۳۷:۴۱

قیمت خودرو

ایران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
  وانت آریسان۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  سمند LX۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  سمند EF7۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  سورن سالتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  دنا۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  دنا پلاس توربو۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو پارس۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو پارس دوگانه سوز۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو پارس اتوماتیک۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان برقی)۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (پانوراما)۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۵۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (پانوراما)۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ صندوقدارتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۰۸۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  راناناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۲۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) پلاس۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  تارا دستی۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیکبه زودی(۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  سایپا ۱۵۱۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
  تیبا۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
  تیبا ۲ (سفید)۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
  تیبا۲ پلاس۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
  ساینا (ساده)۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  ساینا پلاس۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۶۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  ساینا S۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰(‎-۰.۶۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  کوییک (ساده)۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  کوییک R۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  کوییک S۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال)به زودی(۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال)۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو ۵۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس)۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  شاهین۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ایتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو – اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ایتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰(۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس)۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید)۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت)۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  چری تیگو ۵۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  چری تیگو ۵ (Turbo)به زودی۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  چری تیگو ۷۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  چری تیگو ۸ پروبه زودی(۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
  لیفان X70۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  جک J4۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  جک S3۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  جک S5۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7به زودی۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
  وانت کارا – تک کابین۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  وانت کارا – دو کابین۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  بسترن B30۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (۵ نفره)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (۷ نفره)به زودی۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  مزدا۳۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰

منبع : ایران جیب