قیمت لپ تاپ

  آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه ، 15 مرداد ماه 1399 ساعت 15:00:01

  لطفا قیمت های درج شده را با افزایش یا کاهش قیمت 10 درصدی در نظر بگیرید.

  Lenovo

  مدل لپ تاپقیمت (تومان)
    Lenovo ip 110۱,۰۲۰,۰۰۰
    Lenovo b 5130۱,۵۳۰,۰۰۰
    Lenovo ip 310۲,۲۸۰,۰۰۰
    Lenovo ip 310۳,۱۷۰,۰۰۰
    Lenovo v310۱,۹۸۰,۰۰۰
    Lenovo ip 300۱,۴۳۰,۰۰۰
    Lenovo v 310۲,۱۵۰,۰۰۰
    Lenovo ip 510۳,۱۷۰,۰۰۰
    Lenovo ip 300۱,۴۱۰,۰۰۰
    Lenovo b 5080۱,۹۶۰,۰۰۰
    Lenovo ip 500۳,۰۶۰,۰۰۰
    Lenovo ip 510۳,۷۴۰,۰۰۰
    Lenovo ip 300۱,۰۷۰,۰۰۰
    Lenovo ip 110۱,۵۳۰,۰۰۰
    Lenovo ip 300۲,۵۵۰,۰۰۰
    Lenovo ip 310۳,۲۹۰,۰۰۰

  Asus

  مدل لپ تاپقیمت (تومان)
    Asus n552 vw۵,۱۵۰,۰۰۰
    Asus p 2430 uj۳,۳۹۰,۰۰۰
    Asus x 541 uv۲,۶۱۰,۰۰۰
    Asus x 540 la۱,۸۹۰,۰۰۰
    Asus n552۵,۳۳۰,۰۰۰
    Asus k 556 uq۳,۳۳۰,۰۰۰
    Asus k 556 ur۲,۸۹۰,۰۰۰
    Asus GL 552 vw۶,۱۲۰,۰۰۰
    Asus v 502 ux۳,۸۵۰,۰۰۰
    Asus x 456 uv۲,۴۹۰,۰۰۰
    Asus x 540 la۲,۲۰۰,۰۰۰
    Asus k550 vx۴,۲۶۰,۰۰۰
    Asus p 2430 uj۲,۹۵۰,۰۰۰
    Asus x 550 ze۲,۲۴۰,۰۰۰

  Acer

  مدل لپ تاپقیمت (تومان)
    Acer es1۱,۷۹۰,۰۰۰
    Acer v5 591 g۴,۰۶۰,۰۰۰
    Acer mini es1۱,۴۱۰,۰۰۰
    Acer f5 573۳,۸۰۰,۰۰۰
    Acer f5 573۳,۱۲۰,۰۰۰
    Acer e5 575۲,۴۴۰,۰۰۰

  Apple

  مدل لپ تاپقیمت (تومان)
    Apple MacBook Pro MJLU2۱۱,۹۷۰,۰۰۰
    Apple MacBook Pro MJLT2۱۰,۳۲۰,۰۰۰
    Apple MacBook Air MMGG2۴,۷۶۰,۰۰۰
    Apple MacBook MLHF2۶,۹۲۰,۰۰۰
    Apple MacBook Air MMGF2۴,۳۵۰,۰۰۰
    Apple MacBook Air MJVM2۴,۴۳۰,۰۰۰

  HP

  مدل لپ تاپقیمت (تومان)
    HP 450 G3۲,۹۵۰,۰۰۰
    HP ay 014۳,۰۰۰,۰۰۰
    HP ay 116۳,۵۱۰,۰۰۰
    HP ay 113۲,۸۹۰,۰۰۰

  Sony

  مدل لپ تاپقیمت (تومان)
    SONY Fit 15E SVF 1521۴,۳۱۰,۰۰۰
    SONY Fit 15E SVF۳,۷۴۰,۰۰۰
    SONY VAIO Pro 11۶,۰۱۰,۰۰۰
    SONY FIT-SVF15213۲,۹۵۰,۰۰۰
    SONY Pro 13 SVP۴,۷۶۰,۰۰۰
    SONY FIT-SVF15213۳,۰۶۰,۰۰۰

  Dell

  مدل لپ تاپقیمت (تومان)
    Dell inspiron 3558۱,۶۷۰,۰۰۰
    Dell inspiron 5559۳,۹۷۰,۰۰۰
    Dell inspiron 5559۴,۴۲۰,۰۰۰
    Dell inspiron 5559 h۲,۷۲۰,۰۰۰