جدول لیگ هلند (اردیویسه)

اردیویسه هلند
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01150046 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) آژاکس 15 11 3 1 48 2 46 36
2 01150061 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) آیندهوون 15 11 1 3 38 22 16 34
3 01150041 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) فاینورد 14 10 2 2 33 14 19 32
4 01167959 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) اوترخت 15 8 2 5 30 20 10 26
5 01167965 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) ویتسه آرنهایم 15 8 2 5 20 22 -2 26
6 01169563 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) کامبور 15 8 0 7 27 35 -8 24
7 01167957 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) توئنته 14 6 4 4 20 18 2 22
8 01150054 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) هیرنفین 15 6 3 6 18 21 -3 21
9 01150064 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) آلکمار 14 6 2 6 25 20 5 20
10 01633902 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) ایگلز 14 6 2 6 18 23 -5 20
11 01169035 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) نایمخن 14 5 4 5 19 22 -3 19
12 01167977 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) خرونینگن 15 4 6 5 17 21 -4 18
13 01167975 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) ویلم تیلبورگ 15 5 3 7 16 28 -12 18
14 01400024 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) هراکلس 15 4 2 9 15 21 -6 14
15 01427420 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) والویک 14 2 6 6 14 22 -8 12
16 01427419 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) اسپارتا روتردام 14 2 4 8 11 21 -10 10
17 01400032 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) سیتارد 14 2 3 9 16 34 -18 9
18 01169815 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) زووله 15 1 3 11 8 27 -19 6